Ga naar de inhoud

ANBI status

Stichting Doesburg Vertelt is een erkende ANBI-instelling. Binnen de fiscale mogelijkheden is een bijdrage aan ons aftrekbaar. Deze bijdrage mag worden verhoogd met 25% voor een culturele instelling.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het kweken van belangstelling en liefde voor de eigen stad bij alle inwoners van Doesburg;
Het cultureel historisch erfgoed van Doesburg zichtbaar maken voor haar bewoners en bezoekers;
Het bijdragen aan de versterking van Doesburg als cultuurcentrum van de regio;
Het bijdragen aan de promotie van Doesburg op de binnen- en buitenlandse recreatiemarkt.

Beloningsbeleid
Het bestuur en alle andere medewerkers krijgen geen beloning, anders dan eventuele onkosten gemaakt i.o.m. de penningmeester.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies en andere bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, gelden via crowdfunding, alsmede door andere verkrijgingen en baten.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan activiteiten die volgen uit de statutaire doelstelling.

Contactgegevens
Stichting Doesburg Vertelt, p/a Hanzeweg 12, 6981BX Doesburg

RSIN-nummer
86 41 86 976

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: M.E.T. Beijer
Secretaris: R.T. Mulder
Penningmeester: C.M.J. Ooijevaar
Lid: E.K. Boesveld
Lid: A.F.G. Balduk

Beleidsplan
Het beleidsplan is hier in te zien.

Instagram
WhatsApp