Ga naar de inhoud

Van schipbrug naar Alexander Ver Huellbrug

[drawattention ID=”2275″]


1643
Aanleg van de eerste schipbrug


1672
De schipbrug vernield door de Fransen van Lodewijk XIV


1721
Bouw van de nieuwe schipbrug


1897
Schenking van Alexander Ver Huell voor de aanleg van een vaste oeververbinding


1897 – 1909
Diverse pogingen van de gemeente tot de aanleg van een vaste oeververbinding


1924
Kamer van Koophandel voor Arnhem e.o. neemt het initiatief


1927
‘Provinciale Bruggencommissie’: pleitbezorger


1930
Particulieren in actie


1932
‘Comité van Actie’ voor een vaste brug


1933
Wetsontwerp naar Tweede Kamer met 1937 als datum aanleg


1940
Oorlogsdreiging legt alles stil


1947
‘Vereniging van werkgevers in den Achterhoek’: pleitnota bij VWS


1949
Voorbereidingen opgestart


1950
Bestek aanbesteed


1951
Plaatsing bovenbouw


1952
Opening door Koningin Juliana


2015 – 2016
Brug deels dicht ivm grootschalige renovatie


2016
September: heropening en herdoop tot  ‘Alexander Ver Huellbrug’

> Terug

Instagram
WhatsApp