Ga naar de inhoud

De Doesburgse bruggen  in beeld

Een verzameling beelden van de verschillende bruggen die Doesburg in de loop der jaren hebben gesierd.

Klik/tap voor groot

Colofon
Met dank aan: Henk IJbema en Jan Vijn
Video: Polygoon Journaal en LiViPro Mediaproducties
Afbeeldingen: APArt fotografie (foto brug) Fotocollectie Toon Geerling
Bronnen:  ‘Ode aan de Brug’, van HetHuisDoesburg (2016) ‘Doesburg , toen en nu’ van Jan van Petersen (1995), Wikipedia, Doesburg Direct
.

Eindredactie: Theo Maas
Vormgeving: Han Jansen


Doesburg, december 2020

Meer weten?

> Tijdlijn van schipbrug naar Alexander Ver Huellbrug
Ode aan de brug

‘Ode aan de brug’ uit 2016 is het is eerste miniboekje dat door HetHuisDoesburg werd gemaakt. Het verscheen in september van dat jaar ter gelegenheid van de heropening van de IJsselbrug, na de grootschalige renovatie door Civiele Technieken de Boer. De uitgave werd mogelijk gemaakt door de gemeente Doesburg en de aannemer. Het miniboekje bevat naast twee gedichten de gedetailleerde geschiedenis van de totstandkoming van de vaste oeververbinding, een korte levensbeschrijving van Alexander Ver Huell en de opening van de vaste brug door Koningin Juliana. Ode aan de brug is niet meer in druk verkrijgbaar maar wel hier te downloaden.

Polygoonjournaal: de opening van de IJsselbrug door Koningin Juliana

Op 26 januari 1952 is het groot feest in Doesburg. Na een begroeting aan de andere kant van de IJssel rijdt het gezelschap over de schipbrug voor een ontvangst naar het Stadhuis. Daarna gaat het te voet naar de nieuwe brug. Bij de oprit wordt een bronzen plaquette onthuld, waarna  de brug wordt geopend. In de middag volgt een rondrit door de stad en een defilé op de Markt: ‘Het Kunnen van Oost-Gelderland’, een presentatie van verenigingen en bedrijven uit de Achterhoek met als thema oud en nieuw. De dag wordt afgesloten met een kegelconcours voor alle kegelclubs uit de omgeving en in de avonduren een fakkeloptocht. 

De schipbrug: wat nog resteert

Het zijn vandaag de dag vooral de verhalen en steeds minder vaak de herinneringen, maar gelukkig is nog iets tastbaars te zien. Die ontdekking deed Henk IJbema in 2016 tijdens zijn research voor ‘Ode aan de Brug’. Bij de verkoop van de brug door de gemeente (de opbrengst was Hfl 82.832,00) blijkt dat twee toegangshekken niet zijn afgevoerd. Ze zijn zelfs nog steeds in gebruik, zij het op een andere plek. Komend uit Doesburg, en rijdend over de Alexander Ver Huellbrug is het eerste hek rechts onder in het weiland evenwijdig aan de weg staand te zien. Het hek is eigendom van de bewoner van boerderij ‘De Drie Koningen’, de heer H. Gotink. Dit hek is 380 cm breed en 80 tot 125 cm hoog. Het is vermoedelijk een metertje ingekort. Het tweede hek staat bij het loonbedrijf van J.W.F. Derksen, aan de Verhuellweg in Doesburg. Dit hek wordt gebruikt als afsluiting van een toegangsweg tot de terreinen van Stichting Twickel. 

Aanleg van de N317: tijd voor een nieuwe brug?

Toeval schijnt echt niet te bestaand, want er is een vergeten jubileum.  Afgelopen week, op dinsdag 22 december, was het op de kop af 65 jaar geleden dat de N317 werd geopend.
Net als bij de komst van de nieuwe brug maakte de Doesburgse middenstand zich indertijd ernstige zorgen over de toekomst. Het verkeer over de brug zou immers niet langer door de stad rijden maar Doesburg voorbij snellen. Deze ‘rondweg’ vormt ook een door velen tot de dag van vandaag betreurde doorsnijding van de Hoge Linie van Menno baron van Coehoorn.

Instagram
WhatsApp