Ga naar de inhoud

Willem Werner Arnold Hamel

[drawattention ID=”1812″]


1777 Geboren  in Doesburg: zoon van mr. Otto Theodorus Hamel en Dorothea Antonetta Muntz.


1791 Naar ‘Artillerie College’ in Zutphen waar hij J.W. Ramaer ontmoet die zijn beste vriend wordt


1793 Februari: aanstelling als onder- lieutenant  bj het ‘Korps Rijdende Artillerie’ onder Capitein Becker


1793 Belijdenis


1794 April: Bij het beleg van de Franse vesting Landrecies


1795 April – 15 mei: Gelegerd in Wateringen


1795 16 mei:  Alliantie gesloten tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek


1795 18 mei: Terug in het ouderlijk huis aan de Paardenmarkt


1795 9 juni: Demissie uit het leger 


1795 11 juli: Dertig Franse soldaten doen een inval op de Paardenmarkt 


1799 19 juni: Overleden in Doesburg

Hamel is de zwager van Robbert Gordon die is getrouwd met Helena Jacoba  Hamel. Deze Robbert is de Gordon die op de Paardenmarkt heeft gewoond eerste helft negentiende eeuw. Hij ligt met zijn vrouw begraven op de Algemene Begraafplaats in het ovaal.

> Terug

Instagram
WhatsApp