Ga naar de inhoud

De ‘Republiek’ van 1713 tot 1813

[drawattention ID=779]


1713
De Zuidelijke Nederlanden, ruwweg het huidige België, Zeeuws Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg komen onder Oostenrijks bestuur. Bij de ‘Vrede van Utrecht’ is vastgelegd dat de Nederlandse Republiek in de ‘barrièresteden’ troepen mag stationeren om haar zuidgrens te beschermen.


1740 – 1748
De Oostenrijkse Successieoorlog gaat aan Doesburg voorbij. Het zijn echter de Oostenrijkse Nederlanden die door het Franse leger onder de voet worden gelopen. Zij ontmantelen de door hen veroverde barrièresteden.


1780 – 1783
Tijdens de Vierde Engelse Oorlog kan de Republiek zichzelf niet meer verdedigen. We worden afhankelijk van Franse steun. Erfstadhouder Prins van Oranje Willem V wordt de zondebok. Patriotten en prinsgezinden staan vaker en scherper tegenover elkaar.


1784 – 1787
De patriotse revolutie wordt gevolgd door een gewelddadige contrarevolutie in 1787. Prominente patriotten nemen de wijk naar het buitenland.


1795
Met Franse hulp vindt een machtswisseling plaats waarbij het stadhouderschap definitief wordt afgeschaft en de Bataafse Republiek wordt uitgeroepen. We worden een vazalstaat van Frankrijk.


1806
Het ‘Koninkrijk Holland’ wordt opgericht met Lodewijk Napoleon als koning.


1810
Met het vertrek van Lodewijk Napoleon verdwijnt ook het Koninkrijk Holland. Ons land is nu onderdeel van Napoleons keizerrijk.


1813
Na de verpletterende nederlaag van Napoleons leger in oktober bij Leipzig wordt Doesburg op de terugtocht door de Fransen belegerd en veroverd. Kordaat ingrijpen door luitenant-kolonel Willem de Vaynes van Brakell voorkomt grootschalige plunderingen. Eind oktober terugkeer prins Willem (de latere koning Willem 1).

> Terug

Instagram
WhatsApp