Ga naar de inhoud
Slag bij Heiligerlee – 1568

Tijdlijn van de Tachtigjarige Oorlog

1558 Karel V overlijdt. Zijn zoon Filips II neemt het roer over.

1561 Kardinaal De Granvelle maakt werk van de vervolging van ketters en overweegt de instelling van een Inquisitie.

1564 De Granvelle wordt het land uit gemanoeuvreerd. Willem van Oranje pleit voor gewetensvrijheid.

1566 Aanbieding van het ‘Smeekschrift der Edelen’. Dit moet een eind te maken aan geloofsvervolgingen. 

1566 In augustus vindt de Beeldenstorm plaats.

1566 In december komt Alva aan in ons land.

1567 De graven van Egmont en van Horne worden gearresteerd.

1568 In mei worden de Spanjaarden door een broer van Willem van Oranje in de pan gehakt tijdens de Slag bij Heligerlee.

1569 In maart zijn er in Antwerpen invallen bij drukkers en boekhandels (ook van katholieken).

1572 Op 1 april ontzetten Geuzen Den Briel onder leiding van onder andere Willem II van der Marck, Heer van Lumey.

1572 Doesburg wordt bezet door soldaten van Graaf Willem van den Bergh en Geuzen. Later dat jaar wordt de stad weer heroverd door de Spanjaarden.

1572 Op 15 november richt Don Frederik, Alva’s zoon, een bloedbad aan in Zutphen.

1572 Engeland stuurt troepen om Oranje te steunen.

1573 In november verlaat Alva de Nederlanden.

1576 Doesburg weer in Staatse handen.

1576 De gewesten bundelen hun krachten tegen de Spaanse overheersing in de ‘Pacificatie van Gent’.

1581 In juli wordt Filips II afgezet middels het ‘Plakkaat van Verlatinghe’.

1584 In juli wordt Willem van Oranje in Delft vermoord.

1585 Staatse ‘bezetters’ worden uit de stad verjaagd.

1586 De graaf van Leicester belegert de ‘well walled and double ditched city’. De stadsmuur bij de Bresstraat bezwijkt. De stad wordt heroverd op de Spanjaarden.

1588 De Spaanse Armada wordt op weg naar Engeland op de vlucht gejaagd.

1590 Het Turfschip van Breda; de start van de samenwerking tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt.

1598 Frankrijk en Engeland steunen de Nederlandse republiek niet langer.

1598 Filips II overlijdt.

1598 Stadhouder Maurits onderkent de strategische ligging van Doesburg. Hij brengt versterkingen aan.

1600 De Slag Bij Nieuwpoort

1609 In april wordt het ‘Twaalfjarig bestand’ gesloten.

1617 Maurits kiest de kant van de contra-remonstranten.

1618 Van Oldenbarnevelt wordt gevangengenomen.

1618 De Synode van Dordrecht (1619).

1619 Van Oldenbarnevelt wordt geexecuteerd.

1621 Einde van het Twaalfjarig bestand.

1622 Maurits tegenover Ambrogio Spinola.

1624 Maurits overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Frederik Hendrik.

1628 Piet Heyn verovert de Zilvervloot.

1629 Troepen onder leiding van Graaf Hendrik van den Bergh bij Doesburg.

1639 In september valt Tromp de Armada aan.

1643 Willem II, de zoon van Frederik Hendrik, trouwt met Mary Stuart.

1643 De start besprekingen die moeten leiden tot vrede.

1646 ‘Stedendwinger’ en stadhouder Frederik Hendrik dement.

1648 De Vrede van Münster.

Instagram
WhatsApp