Ga naar de inhoud
Vicariehuis Doesburg
Vicariehuis, Paardenmarkt 14. Hier woont in 1405 Dirck Gruter, priester en vicaris van de Martinikerk

Tijdlijn ‘Beghinenconvent opten Grave’*

1309
Bisdom Utrecht en stadsbestuur Doesburg geven toestemming voor de bouw van een begijnenhuis (locatie onbekend).

1334 – 1339
Landverkoop en grondschenking aan de begijnen.

1343
Begin gemaakt met het dempen van de gracht.

1350 – 1375
Begijnenhuis, vermoedelijk aan de Koepoortstraat*.

1371, 1375
Brand*.

1376
Aankoop van huizen en erven rond de Kloosterstraat; start van de bouw op de hoek Kloosterstraat/Kloostersteeg*.

1395
Begijnen onder leiding van Hille Vriesen uit Deventer onder invloed van de Moderne Devotie. Gerard Boechamer biechtvader.

1407
Bisschop R. van Diepenholt stemt in met statuten ‘geestelijke maagden die te zamen ’t gemene leven (= Begijnen). Dirck Gruter wordt de provisor (= bestuurder). 

1418
Onder leiding van Heilwig van Tricht.  Bouw ‘Sieckhuis’ en ‘Kokne’. Toestemming draagaltaar door paus Martinus V.

1428
Aankoop naastgelegen huis en hof.

1432
Hendrik van Trier verkoopt aan het ‘convent op ten grave’ zijn halve huis en hof naast ‘dat convent’ gelegen.

1433
Ermgard van Beynem verkoopt onder andere ‘Gruithuis’ aan het convent. 

1439
Begijnen geen parochieleden meer, nu besloten gemeenschap = ‘inclusio’. Eerste biechtvader Arnoldus van Maesbommel heeft met provisor eigen woonruimte. Wonen ook kostgangers op het terrein onder andere. Bartolt Mey en Johannes Post, vicaris van de parochiekerk.

1439
Johannes van Naeltwick, lid Ridderlijke Duitsche Orde en pastoor van de Martinikerk geeft toestemming voor een kapel, kerkhof en altaar.

1441
Ingebruikname kapel (= bedehuis).

1446
Aanname ‘3e regel van Franciscus’: leven in armoe, kuis en gehoorzaam.

1457
Vermoedelijke start bouw van het grootste gebouw (nu bekend als ‘Arsenaal’).

1458
Ingebruikname ‘Maria opten aelden grave’ (= ‘besloten cloester’)*. De stad heeft voor de aanleg van een watermolen een lening afgesloten bij de kloosterzusters.

1500
Er wonen 86 kloosterzusters.

1527
Frater Johannes van Huesden (procurator) ontvlucht met andere vermeende ketters de stad. Albert van Deventer tot 1529 biechtvader.

1569
Toestemming mensen van buiten te ontvangen in ‘Keppelse Kemerken’.

1573
Verkoop landerijen.

1580
Gerard van Nimwegen brengt weesmeisje Grietken onder.

1626
Overlijden laatste kloosterzuster.

*Geraadpleegde bronnen (zij het beperkt ivm corona-sluiting Stadsarchief): Inventaris van het oud archief der Gemeente  Doesburg (1854) door P. Nijhoff, Het convent ‘Maria opten aelden grave’ van Bert Fermin, Rachel Brouwer & Davy Kastelein (DAP16), www.wikipedia.nl, Lezing Luc Panhuysen voor Historisch Nieuwsblad, Monumentengids Doesburg van Franks Haans.

Instagram
WhatsApp