Ga naar de inhoud
Prinses Beatrix, kerkvoogd dhr. Klein en burgemeester van Walsum bij de ingang van de toren.

Tijdlijn van vernietiging en herbouw toren en kerk

15 april 1945  Een dag voor de bevrijding wordt de Martinitoren in opdracht van de Duitse bezetter opgeblazen. Bij de instorting van de toren wordt ook het schip van de kerk zwaar beschadigd. 

16 april 1945  Oprichting ‘Voorlopig comité van actie’ bestaande uit onder andere burgemeester Nahuys, de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente en zes prominente Doesburgers, onder wie J. Th. van Wijngaarden, ir J.B. Ubbink, dr. B. Rensing en D. Th. Krommenhoek. “Op die Bevrijdingsdag komt 4.600 gulden binnen voor de restauratie van de kerk en 19.000 gulden voor de herbouw van de toren”.

Zomer 1945  Koningin Wilhelmina wordt door G.H.W. Lubbers aangetroffen bij de puinhopen van kerk en toren. Hij hoort haar zeggen  “Dit monument zal in oude luister herrijzen”. In weinig uren is de uitspraak van de koningin in heel de stad bekend.

November 1947  Noodkerk in gebruik genomen.

1953  Plaatsing van het Fentroporgel.

1956  Vergadering van de bouwcommissie restauratie Martinikerk en herbouw Martinitoren.

1958  De start van de wederopbouw van de toren door Woudenberg uit Rhenen.

Juli 1959  Feitelijke start van de restauratie van de kerk door Woudenberg uit Ameide.

6 april 1960  Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken legt de eerste steen van de toren.

5 mei 1960  Doesburgse scholieren metselen op 16 meter hoogte ‘Bij de herbouw aangebracht door de jeugd van Doesburg’

Mei 1960  De ‘Steentjesactie’ levert het geld op voor een elektrische luidinstallatie van de Poortersklokken.

15 april 1961  Oprichting vereniging ‘15 april 1945’ met als belangrijkste doel de kerkrestauratie.

1 juni 1962  Instorting van één van de meest westelijke kolommen aan de noordkant van de kerk. Instorting van de kerk dreigt.

1963  De toren bereikt de hoogte van 50 meter.

Najaar 1963  Start van de bouw van de torenspits.

1965  Herplaatsing van het Hemony carillon.

1966  De noodkerk kan weer in gebruik worden genomen.

1966  Naamswijziging van de monumentenvereniging.

April 1968  De aankoop voor 27.500 gulden van het Walcker-orgel uit de gesloopte Rotterdamse Nieuwe Zuiderkerk.

1968  De noodkerk wordt afgebroken; de kerk wordt weer in gebruik genomen.

19 augustus 1969  Om 10.30 uur wordt de torenhaan geplaatst. Deze ‘Hanendag’ wordt op TV uitgezonden.

1971  De start van de opbouw van het Walcker-orgel, na een subsidie van het Ministerie van CRM.

28 maart 1972  Brief met uitnodiging aan prinses Beatrix.

12 juli 1972  Bevestiging ontvangen dat prinses Beatrix op 31 augustus 1972 aanwezig zal zijn om de kerk en de toren te heropenen. Het is de geboortedag van haar oma, koningin Wilhelmina.

29 juli 1972  Einde van de actie ‘Torenlicht’.

4 augustus 1972  Verzending van uitnodigingen voor de officiële ingebruikname.

12 augustus 1972   Poortersdag onder leiding van de Monumentenvereniging 15 april 1945.

23 augustus 1972   Gedicht in het Streekblad.

30 augustus 1972   Generale repetitie en uitnodigingsadvertentie van gemeentebestuur en kerkvoogdij voor een receptie in de Burgerzaal van het stadhuis van 13.30 tot 15.00 uur.

31 augustus 1972   Officiële ingebruikname van kerk en toren door prinses Beatrix. Ingebruikname van het Walcker-orgel met een concert.

3 september 1972  Op zondagmiddag is er een bijzondere kerkdienst ter gelegenheid van de kerkelijke ingebruikname.

Instagram
WhatsApp